Néptánc, népi játék, népzenei műsorok

A Rendezvényház vállalja néptánc-, népi játék bemutatók, előadások megszervezését is saját vagy külső helyszínen, a megrendelő rendezvényéhez illeszkedő időtartamban, tematikában, stílusban.

(külső helyszíneken is)

A Rendezvényház kínálatában komplex Népi játék-néptánc foglalkozás is szerepel, amelynek célja, hogy megismertesse a népi műveltség és a néptánc egységét.

 

A résztvevők megismerkednek a naptári év aktuális jeles napjaival, ünnepi szokásaival, elődeink gyönyörűen kiművelt, ciklikus életvitelével. A népi játékok, népdalok alkalomadtán egy-egy népmese táncos elbeszélésébe beágyazva jelennek meg.

 

Óvodás korúaknak javasolt foglalkozásban szerepel a hagyományos gyermekjátékokkal való megismertetés (pl. játékba hívók, kiszámolók, körjátékok), a felelevenített népi szokások átadása, azzal kapcsolatos népdal megtanulása, néptánc alap lépések, mozdulatok gyakorlása.

 

Az iskolás korú, érettebb gondolkodású és mozgáskultúrájú gyermekek megismerkednek az adott népi szokással, hagyományokkal, hiedelmekkel (pl. kiszehajtás, termékenységvarázsló szokások, babonák, böjt stb.); összetettebb néptánc mozdulatokat, lépéseket tanulnak, ami egyéni fejlődést és csoportos tevékenységet együttesen feltételez. A népdalok tanulása és népzene hallgatás ennek is elengedhetetlen összetevője.

Összefüggő néptánc foglalkozás sorozatokkal a magyar néptánckultúrának minél szélesebb körű megismertetését tűztük ki célul. A résztvevők mozgáskészségeik fejlesztése mellett a magyar néptánckincs régi-és új rétegéből származó tánctípusok alapjait sajátítják el.

A néptánc foglalkozásokat képzett népi játék és néptánc oktatók tartják.

A Rendezvényház vállalja néptáncbemutatók, előadások megszervezését is saját vagy külső helyszínen, a megrendelő rendezvényéhez illeszkedő időtartamban, tematikában, stílusban.

Kérjen ajánlatot

Szeretne néptánc- vagy népjáték bemutatót? Oktassuk intézményükben a néptáncot?

Kérjen ajánlatot!

Cím

2194 Tura, Zsámboki út 50.

Online

Telefon

+36 70 3677 935

CSÜRDÖNGÖLŐ

A Csűrdöngölő Kulturális Egyesület székhelye, rendezvényhelyszíne, és rendezvény szolgáltatásai

Email: info@csurdongolo.hu

Telefon: +36 70 3677 935

Adószám: 18704149-1-13

TARTALOM

Szolgáltatásaink

Események

Blog

1%

Rólunk

Kapcsolat

© 2020 Csűrdöngölő Kulturális Egyesület |  ÁSZF   Adatvédelem