top of page
Keresés

Mesehallgatással és rajzolással egy egész mesenapot nyerhet most gyermeked az iskolának!

Frissítve: 2023. okt. 26.A RAJZOK LEADÁSI HATÁRIDEJE LEZÁRULT,

A SZAKMAI ZSŰRI ÉRTÉKELÉSE ELKEZDŐDÖTT!

NAGYON SOK REMEK MUNKA ÉRKEZETT,

HAMAROSAN MEGMUTATJUK ŐKET A NAGYKÖZÖNSÉGNEK FACEBOOK OLDALUNKON.

KÖSZÖNJÜK A TANÁROK SEGÍTSÉGÉT ÉS A DIÁKOK LELKESEDÉSÉT!


-----------------------------------------------

Játékfelhívás veszprémi diákoknak, illetve a diákok szüleinek!


A Csűrdöngölő Kulturális Egyesület nyereményjátékot hirdet a veszprémi általános iskolák számára, amivel egy egész mesenapot nyerhetnek, melyet hagyományos népi mesemondók közreműködésével tartunk meg.


Ez a játék Nektek szól, ha szeretitek a népmeséket, szerettek rajzolni, alkotni és Veszprémbe jártok iskolába!


A játék rövid leírása

1) Mese kiválasztása: válasszatok ki és hallgassatok meg egy mese videót otthon az alábbi listából:


A videó megjelenéséhez kattintsatok a ">" ikonra, ami a nevek előtt van!


Uhrin Anikó - A rózsa


Czerovszki Sarolta - A szegény ember állatai
Czerovszki Antal - Szamárbőr királyfi
Csíki Lóránt - A farkas és a róka
Hacsi Anna - Csudacsirke
Pintér Zsolt - A fatehén

2) Alkotás készítése: a gyerekek készítsenek egy rajzot, festményt vagy grafikát bármilyen technikával (ceruza, kréta, festés, montázs, kollázs, stb.), de akár szobrot, bábot vagy előadást arról, ami a mese meghallgatása után az eszükbe jut.


3) Fotó, videó készítése és feltöltése: az így elkészült alkotásról készítsetek egy fotót, vagy videót, és küldjétek el nekünk ezen az űrlapon március 8.-ig:


4) Elbírálás: a március 8-ig beérkezett pályaművekből a választja ki a szakértő zsűri a 4 nyertest:

 1. Fődíj

 2. A legkreatívabb alkotás

 3. A legigényesebben elkészített alkotás

 4. A legkülönlegesebb alkotás


5) Eredményhirdetés: a nyertesek nevét március 15-én a Facebook oldalunkon jelentjük be, és közvetlenül is felvesszük velük a kapcsolatot.


Nyeremények

 1. Fődíj: egy teljes mesenap a nyertes iskolájában hagyományos népi mesemondók közreműködésével

 2. A legkreatívabb alkotás, a legigényesebben elkészített alkotás, a legkülönlegesebb alkotás: 1-1 társasjáték a nyerteseknek

 3. A beérkezett pályamunkákból kiállítást szervezünk

Fontos dátumok

 • Játék indulása: február 15.

 • Fényképek, videók feltöltési határideje: március 8.

 • Eredményhirdetés: március 15.

A NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA:

I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE

A játék elnevezése: „NYERJ HÉTMÉRFÖLDES MESE NAPOT AZ EGÉSZ ISKOLÁDNAK” (a továbbiakban: Játék).

A Játék szervezője: Csűrdöngölő Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Szervező)

A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet a Csűrdöngölő Kulturális Egyesület címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál), 2023. február 15. és 2023. március 15. között.

Nevezési időszak: 2023. február 15.- március 08.

- a nevezés menete:

A Csűrdöngölő Youtube csatornáján vagy ezen a weboldalon hallgassák meg a meséket.

Legalább egy meséből inspirálódva készítsenek egy rajzot, festményt, grafikát bármilyen technikával ( ceruza, kréta, festés, montázs, kollázs), de akár szobrot, bábot vagy performance-ot is.

Az alkotásról készült fotót/videót töltsék fel ebbe a Google formba március 08.-ig.

A beérkezett rajzok az iskola megjelölésével felkerülnek a Facebookra egy külön post formájában.


A beérkező pályaművekről szakértő zsűri dönt.

Három egyéni díjazottunk lesz!

 1. a legkreatívabb alkotás

 2. a legigényesebben elkészített alkotás

 3. a legkülönlegesebb alkotás

Ők 1-1 Társasjátékot nyernek.

A FŐDÍJAT

egy teljes mesenapot hagyományos népi mesemondók közreműködésével

az az iskola nyeri, akik a legaktívabbak voltak és a legtöbb tanulójuk küldött számunkra alkotást.

Az alkotásokból kiállítást szervezünk.

A nyereményjátékhoz a Facebook-nak nincs köze. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes.

II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

III. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:

A játékban minden olyan, 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki a nevezési időszak alatt feltölti a Google form-ba a Csűrdöngölő Kulturális Egyesület Youtube csatornáján látható bármelyik meséhez kapcsolódó, elkészült rajzot.

A játékban csak veszprémi, vagy Veszprém 10 km-es körzetében található iskolák vehetnek részt.

A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

IV. NYEREMÉNYEK:

1 db ingyenes Hétmérföldes Mesenap, amely 2023. március 23.-24. kerül megrendezésre a nyertes intézményben.

V. NYERTES HIRDETÉSE, ÉRTESÍTÉSE:

2023. március 15. a Facebookon tesszük nyilvánossá a nyerteseket

A nevező diákkal/iskolával privát üzenetben veszi fel a Szervező a kapcsolatot.

X. ADATKEZELÉS:

A Játékos, illetve törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. Az Instagram adatlapon, vagy a játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg.

Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja.

Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.

Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.

V. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.

A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
902 megtekintés0 hozzászólás

Comments


bottom of page